11 Apr
0

Brazilian Jiu-Jitsu Vs. Diabetes

One of the abilities Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) gives to its practitioners is the ability to control their opponent during a fight. But can BJJ also help you control your diabetes? The answer is Yes! Throughout my career as a Brazilian Jiu-Jitsu ...

READ MORE